Ontwikkelingstraject ‘Eigen Kweek’ ontvangt 279 095 euro aan subsidies van de Vlaamse Overheid

Eigen Kweek is een ontwikkelingstraject voor jonge podiumkunstenaars en aspirant zakelijk leiders. Het traject vindt plaats in drie provincies: Vlaams-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen. In elke provincie wordt één podiumkunstenaar/gezelschap gekoppeld aan één aspirant zakelijk leider. Zij krijgen samen de unieke kans om een allereerste eigen productie te realiseren. En dit met voldoende tijd, ruimte,ondersteuning en budget. Na de creatie doen ze een tournee rond de cultuurcentra in hun eigen provincie (10 à 14 speeldata), met een korte oversteek naar de andere regio’s.

De voorbije jaren was Eigen Kweek een succesvol initiatief van tien cultuurcentra in Vlaams-Brabant. Vanaf 2021 werd dit traject uitgebreid naar de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. In totaal dragen 37 cultuurcentra dit initiatief, samen met werkplaats Cas-Co (Leuven) en alternatief managementbureau Klein Verzet. Het gaat om 10 centra in Vlaams-Brabant (met 30CC in Leuven als coördinator), 13 centra in Antwerpen (met Liers Cultuurcentrum en CC Brasschaat als coördinatoren) en 14 centra in West-Vlaanderen (met De Grote Post in Oostende als coördinator).

Om dit project te realiseren werd er een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse Overheid voor een bovenlokaal cultuurproject. Het project werd goedgekeurd en kreeg een subsidie van maar liefst 279 095 euro voor de komende twee seizoenen. Hiermee worden 6 podium creaties gerealiseerd.

In het advies van de Commissie stond onder andere dat dit een zeer interessant traject is om jonge makers te lanceren vanuit de eigen regio met een kans om breder ontdekt te worden. Er is ook aandacht voor de zakelijke dimensie en de uitwisseling tussen de verschillende makers en partners onderling. Het project heeft de mooie ambitie om heel wat leemtes (opnieuw) in te vullen: aandacht voor spreiding jonge makers, regionaal talent lanceren, publiek naar nieuw talent leiden, opleiden van zakelijk leiders.

Uiterlijk 31 januari ’21 konden aspirant zakelijk leiders en podiumkunstenaars zich kandidaat stellen voor het traject. Uit alle inzendingen werden onderstaande aspirant zakelijk leiders en podiumkunstenaars geselecteerd. Zij starten deze zomer met hun repetities. Hun tournee vindt plaats tijdens cultuurseizoen ’21-’22.