FAQ

Hoeveel jonge makers worden er geselecteerd?

Binnen het Eigen Kweek project kiezen we voor drie verschillende jonge makers, collectieven of gezelschappen, telkens verbonden aan één provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant of West-Vlaanderen.

Hoeveel aspirant zakelijke leiders worden er geselecteerd?

Ook drie, die we telkens koppelen aan een jonge maker of samen het traject aan te gaan.

Hoe weet ik voor welk traject ik best kies?

Er zijn drie parallelle trajecten: in Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Je kiest het traject waarmee jij je kan verbinden omdat je er woont of omdat je er bijvoorbeeld onderwijs volgt.

Wat is de timing?

In Vlaams-Brabant en Antwerpen loopt de timing hetzelfde: repeteren zomer 21 en première en tournee herfst 21. In West-Vlaanderen is de timing meer gespreid over het hele volgende seizoen 21-22.

  • dec 2020 – januari 2021: open call jonge podiumkunstenaars en aspirant zakelijk leiders
  • 31 januari 2021: laatste dag open call
  • feb 2021: selectiegesprekken podiumkunstenaars met cultuurcentra van de regio en Klein Verzet
   • selectiegesprekken podiumkunstenaars Antwerpen gaan door op vrijdag 5 februari
   • selectiegesprekken podiumkunstenaars Vlaams-Brabant gaan door op dinsdag 9 februari
   • selectiegesprekken podiumkunstenaars West-Vlaanderen gaan door op donderdag 18 februari
  • maart 2021: selectiegesprekken zakelijk leiders met Klein Verzet en de 3 geselecteerde podiumkunstenaars
  • maart 2021: vastleggen repetitieplanning en speeldata en schrijven teksten voor seizoensbrochures
  • april 2021: beslissing over de subsidieaanvraag en go voor publicatie in seizoensbrochures

Wanneer kan het Eigen Kweek traject definitief doorgaan?

We selecteren de 6 kandidaten en/of groepen in februari ‘21 en de aspirant zakelijk leiders in maart ‘21, maar we weten pas definitief of we de subsidie krijgen in april 21. Tot dan is alles ‘onder voorbehoud’ van de nodige middelen.

Hoe gebeurt de koppeling van de jonge maker aan de aspirant zakelijk leider?

Eerst worden de jonge makers geselecteerd. samen met hen kijken we naar de inschrijvingen van de aspirant zakelijk leiders en nodigen we een deel ervan uit voor een gesprek. Op basis van motivatie, de planning en hoe het klikt met elkaar, maken de jonge maker en klein verzet samen de keuze voor de aspirant zakelijk leider.

Als jonge maker ken ik al iemand met wie ik zakelijk zou willen werken, hoe gaat dat dan?

Je schrijft je apart in maar geeft mee dat je elkaar kent en graag zou samenwerken (veld ‘vragen of opmerkingen?’). We zullen zeker rekening houden met deze voorkeur, maar het is geen 100% garantie omdat we ook willen kijken naar de potentie van de aspirant zakelijk leiders die zich los van een jonge maker inschreven.

Mag ik als gezelschap of aspirant zakelijk leider indienen voor meerdere provincies?

Neen, je moet één provincie kiezen, kies de provincie waarmee je/jullie het nauwste contact hebben.

Als ik aan de voorwaarden voldoe, word ik dan sowieso uitgenodigd voor het gesprek?

Bij een te groot aantal inschrijvingen zal het ons helaas niet lukken met iedereen in gesprek te gaan, dan zullen we een pre-selectie maken. We laten wel sowieso iedereen iets weten.

Wanneer worden de selectiegesprekken georganiseerd?

Tussen 1 en 14 februari ’21. De concrete data volgen snel, hou de website in het oog. Je krijgt hier zeker ook bericht van als je je inschrijft.

 • selectiegesprekken podiumkunstenaars Antwerpen gaan door op vrijdag 5 februari
 • selectiegesprekken podiumkunstenaars Vlaams-Brabant gaan door op dinsdag 9 februari
 • selectiegesprekken podiumkunstenaars West-Vlaanderen gaan door op donderdag 18 februari

Mag ik Eigen Kweek combineren met mijn studies?

Het is niet de bedoeling om Eigen Kweek te combineren met je studies. Tenzij het om een voortgezette opleiding of een specialisatie gaat. Het project en je studies moeten dan uiteraard compatibel zijn qua tijd.