FAQ

Wat is Eigen Kweek eigenlijk ?

Eigen Kweek is een project voor regionale talentontwikkeling van nieuwe podiumkunstenaars én aspirant zakelijk leiders.

Het concept voor Eigen Kweek ontstond in 2015 in Vlaams-Brabant. Met 30CC en CC ’t Gasthuis als trekkers boden 10 Vlaams-Brabantse cultuurcentra elk seizoen 1 jonge maker of makersgroep de mogelijkheid om een professionele creatie te realiseren én te presenteren. Die ervaring bleek doorheen de jaren zo positief, dat 2 andere provincies zich ondertussen aansloten.

Vanaf seizoen 2021-2022 kent Eigen Kweek 3 parallel lopende trajecten in Vlaams-Brabant, in West-Vlaanderen en in Antwerpen. In totaal dragen 37 cultuurcentra dit initiatief (2021-2022 & 2022-2023), samen met werkplaats Cas-Co (Leuven) en alternatief managementbureau Klein Verzet.

Sinds dit seizoen 2023-2024 breidt Eigen Kweek verder uit en sluit ook de provincie Oost-Vlaanderen aan. In totaal dragen 55 cultuurcentra dit initiatief, samen met het agentschap voor aankomend talent ‘Trappelend Talent’, TAZ en alternatief spreidingsbureau ‘Vincent Company’.

Hoeveel makers worden er geselecteerd per seizoen en hoe werkt dat ?

Binnen het Eigen Kweek project kiezen we voor 4 nieuwe makers (of collectieven of gezelschappen) per seizoen, telkens verbonden aan 1 provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost- of West-Vlaanderen. Eerst wordt per provincie een short list gemaakt van een 6-tal kandidaten. Daarna volgt een gesprek tussen deze kandidaten en de cultuurcentra van die provincie. Na afloop van alle gesprekken wordt een definitieve keuze gemaakt. Dat gebeurt op basis van het artistieke project, maar ook op basis van de haalbaarheid op het gebied van planning, logistieke noden en budget.

Hoeveel aspirant zakelijke leiders worden er geselecteerd per seizoen?

Ook 4. Nadat per provincie een maker (of collectief of gezelschap) is gekozen, volgen gesprekken tussen deze makers en een preselectie van aspirant zakelijk leiders. Het kan zijn dat je als aspirant zakelijk leider met verschillende makers of groepen een gesprek hebt, afhankelijk van je opgegeven voorkeur voor provincie(s). Na afloop van alle gesprekken worden de 4 gekozen makers (of collectieven of gezelschappen) ‘gekoppeld’ aan de 4 gekozen aspirant zakelijk leiders. Dat gebeurt op basis van de planning en hoe het klikt met elkaar.

Als maker (of collectief of gezelschap) ken ik al iemand met wie ik zakelijk zou willen werken, hoe gaat dat dan ?

Schrijf je elk apart in (de makers via het google formulier voor podiumkunstenaars en de aspirant zakelijk leider via het google formulier voor aspirant zakelijk leiders), maar geef allebei mee dat je elkaar kent en waarom je graag zou samenwerken in het vak ‘vragen of opmerkingen’. We zullen zeker rekening houden met deze voorkeur, maar het is geen 100% garantie omdat we ook kijken naar de potentie van de aspirant zakelijk leiders die zich los van jou als maker inschreven.

Wat als ik als podiumkunstenaar zelf zakelijke vaardigheden wil bijleren ?

Je zal als kunstenaar bij Eigen Kweek sowieso betrokken worden bij heel wat zakelijke beslissingen omdat deze een vertaling zijn van je artistiek project. Ook hopen we dat je wil en kan deelnemen aan de zakelijke crash course waarmee we de samenwerking aftrappen met de aspirant zakelijk leiders. Wil je nog meer weten en meer hands-on vaardigheden leren, ben je altijd welkom om ook aan te sluiten bij het zakelijke traject. Maar we gaan ook voor jouw project wél een aspirant zakelijk leider selecteren, omdat we zoveel mogelijk mensen een traject willen aanbieden en er in het kunstenveld een grote nood is aan nieuwe zakelijke leiders.

Hoe weet ik als maker voor welke provincie ik het beste kies?

Er zijn vier parallelle trajecten per seizoen: in Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Je kiest voor de provincie waar jij je mee kan verbinden omdat je er afkomstig van bent, omdat je er woont, omdat je er onderwijs volgde, omdat je er samenwerkingspartners hebt, omdat het de meest logische regio is voor je project of de beste basis voor je verdere parcours, omdat je artistieke project ermee te maken heeft of om welke andere goede reden dan ook.

Kan ik me als maker inschrijven bij meerdere provincies ?

Helaas, je moet je als maker beperken tot 1 provincie voor je aanvraag. Dat is misschien frustrerend in bepaalde gevallen, maar er zijn zoveel aanvragen dat we wel verplicht zijn die splitsing te maken. Denk hierbij niet strategisch, maar kies waar je je het beste thuis voelt of hoort.

Hoe weet ik als aspirant zakelijk leider voor welke provincie ik het beste kies?

Als aspirant zakelijk leider hoef je je niet te verbinden met 1 provincie. Wel kan je aangeven in welke provincie(s) je aan de slag wil. Dat mag ook in alle vier de provincies zijn. Maar als je woonachtig bent in het oosten van Limburg, is het West-Vlaamse traject qua reistijden wel zwaarder aangezien alle repetitieweken en de meeste voorstellingen daar zullen plaatsvinden en je toch regelmatig live wil samen zitten met de makers (of collectief of gezelschap) waarmee je werkt.

Als ik aan de voorwaarden voldoe, word ik dan sowieso uitgenodigd voor het gesprek?

Vanwege het groot aantal inschrijvingen zal het ons helaas niet lukken met iedereen in gesprek te gaan. Per provincie pre-selecteren we een 6-tal makers (of collectieven of gezelschappen) op basis van het artistieke projectvoorstel. En uit alle inschrijvingen van aspirant zakelijk leiders pre-selecteren we op basis van de motivatie een 10-tal profielen waarmee de makers verder in gesprek kunnen gaan. We laten sowieso iedereen wel iets weten.

Wanneer worden de selectiegesprekken georganiseerd?

Voor de makers (of collectieven of gezelschappen) is dat: 13/11/2023 te West-Vlaanderen, 14/11/2022 te Oost-Vlaanderen , 15/11/2023 te Vlaams-Brabant en 16/11/2023 te AntwerpenOp 17/11/2023 maken we de 4 geselecteerde makers (of collectieven of gezelschappen) bekend. 
De gesprekken tussen makers en aspirant zakelijk leiders vinden plaats op donderdag 23/11/2023.

Wat is de timing van de repetities en de tournee ?

Zowel de creatie als de tournee vinden plaats in het seizoen 2024-2025. De repetities kunnen ten vroegste aanvangen in juni 2024, de première kan ten vroegste vallen in september 2024 en de laatste voorstelling moet gespeeld worden voor juni 2025. De exacte repetitieperiodes en speeldata zullen het resultaat zijn van de puzzel tussen jullie agenda en die van de betrokken cultuurcentra. Om die (niet altijd gemakkelijke) puzzel te leggen komen alle deelnemende centra, makers en aspirant zakelijk leiders op 4 december 2023 samen in Leuven. Nog een datum om zeker vrij te houden dus. De vorige generatie Eigen Kwekers zal hier bovendien ook aanwezig zijn, zij kunnen jullie heel wat tips geven vanuit hun eigen ervaring.

Bestaan er voorbeelden van eerdere inzendingen ?

Zie de webpagina’s ‘selectie seizoen 2021-2022‘, ‘selectie seizoen 2022-2023’ en ‘selectie seizoen 2023-2024‘ op deze site.

Wat biedt Eigen Kweek aan ?

Naast de mogelijkheid om een eigen voorstelling te maken binnen het budgettair kader van een kleine podiumcreatie (minder dan € 50.000) en een tournee van 10 à 15 speeldagen in voornamelijk kleine zalen & een voorstelling op TAZ wil Eigen Kweek jullie vooral veel tools meegeven voor het vervolg van jullie parcours. Voor alle makers en aspirant zakelijk leiders organiseren we een crash course zakelijk beleid, een crash course communicatie en een crash course spreiding. Daarnaast kan je jezelf en je project voorstellen op verschillende programmatorendagen met het oog op een eventuele herneming van je Eigen Kweek-productie of een volgende creatie. Hoe meer tijd je vrijmaakt voor het hele programma, hoe groter de stap die je zet voor de toekomst.

De belangrijkste data en deadlines en periodes op een rijtje

vr 15 sep – do 26 okt 2023
open call Eigen Kweek seizoen 24-25

ma 13 november 2023
gesprekken met makers provincie West-Vlaanderen

di 14 november 2023
gesprekken met makers provincie Oost-Vlaanderen

woe 15 november 2023

gesprekken met makers provincie Vlaams-Brabant

do 16 november 2023

gesprekken met makers provincie Antwerpen 

vr 17 november 2023
bekendmaking geselecteerde makers (of collectieven of gezelschappen)

do 23 november 2023

gesprekken tussen makers en aspirant zakelijk leiders

ma 04 december 2023
Eigen Kweekdag in Deinze met iedereen

maart 2024
communicatie (tekst- en beeldmateriaal) voor brochures cultuurcentra opstellen

voor half april 2024
projectbegrotingen maken

in mei en/of juni 2024
crash course communicatie crash course verkoop

vanaf juni 2024 (of later)
start repetities

vanaf sept 2024 (of later)
première en start tournee van 10 à 15 voorstellingen

1 november 2024
start verkoop 2025-2026 als je je productie wil hernemen

december 2024
tussentijdse evaluatie Eigen Kweek met jullie feedback

december 2024
ontmoeting met volgende generatie Eigen Kwekers

juni 2025 (of vroeger)
laatste tourneevoorstelling seizoen 2024-2025

Heb je andere vragen ?

Mail ze naar 1 van de personen op de contactpagina.